Våra gym

Covid-19 åtgärder

Riktlinjer kring Coronavirus

Med anledning av covid-19 så vill vi be er alla att visa hänsyn och omtanke till era med-tränande och medmänniskor genom att stanna hemma vid uppvisande av symptom på luftvägsinfektion, även lindriga.
För senaste info se Folkhälsomyndigheten

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Vi vill även uppmana alla att:
• Hålla extra god handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
• Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
• Undvika kontakt med sjuka människor.
• Om du känner dig sjuk – vänligen stanna hemma tills du känner dig bättre!
(Det är alltid en bra riktlinje när du känner dig sjuk – oavsett coronavirus eller inte).

Vi har vidtagit följande åtgärder:
• Vi fortsätter att leverera en god lokalvård och lägger större fokus på de ytor som dagligen kommer i kontakt med händer.
• Vi utökar tillgängligheten av handsprit på våra anläggningar i mån av tillgång och under bemannade tider.

Tack för visad hänsyn och förnuft!
Mer information hittar du hos Folkhälsomyndigheten