Covid-19: Max antal besökare per anläggning. Klicka här för mer information.

Våra gym

Inpassering med mobil

In- och utpassering med hjälp av mobil!

Vi har nu påbörjat ett arbete med att introducera in- och utpassering med hjälp av mobil på flera av våra gym. Se här vår film om hur det fungerar

Finns applicerat på:
• Step In Björkskatan
• Step In Lycksele
• Step In Porsön
• Step In Gammelstad

3 snabba steg
• Logga in på vår app; Step In Friskvård. Användarnamn är din e-post adress. Lösenord skapas vid köptillfälle.
• Välj ”Inpassering” i menyn högst upp till vänster. (Se till att bluetooth samt platsavisering är aktiverat på din mobil)
• Välj aktuell dörr och tryck på knappen lås upp