UTBUD

Fysioterapi (Sjukgymnastik)

Våra legitimerade fysioterapeuter (gammalt kallade sjukgymnaster) bedömer och behandlar patienter med funktionsnedsättning och smärta. Du kan bli remitterad av din läkare till någon av våra fysioterapeuter med en specifik frågeställning. Du kan även ny som gammal kund boka din tid direkt genom att klicka på knappen nedan ”boka sjukgymnastik”.

Vårt arbetssätt

Hos sjukgymnasten genomgår du en undersökning som ger dig en förklaring till dina besvär. Sjukgymnasten lägger sedan upp en behandlingsplan med tydliga mål. På Step In förordar vi fysisk aktivitet före medicinering vilket gör att träning och motion är en stor del av vårt koncept och en patients rehabilitering. Hos Step In får du tillgång till både modern evidensbaserad sjukgymnastbehandling och välplanerade träningsanläggning.

Boka sjukgymnastik