UTBUD

Fysioterapi (Sjukgymnastik)

Våra legitimerade sjukgymnaster bedömer och behandlar patienter med funktionsnedsättning och smärta. Du kan bli remitterad av din läkare till någon av våra sjukgymnaster med en specifik frågeställning. Du kan även kontakta oss direkt utan remiss. (anmälan gör du genom att fylla i formuläret på förstasidan)

Vårt arbetssätt

Hos sjukgymnasten genomgår du en undersökning som ger dig en förklaring till dina besvär. Sjukgymnasten lägger sedan upp en behandlingsplan med tydliga mål. På Step In förordar vi fysisk aktivitet före medicinering vilket gör att träning och motion är en stor del av vårt koncept och en patients rehabilitering. Hos Step In får du tillgång till både modern evidensbaserad sjukgymnastbehandling och välplanerade träningsanläggning.