Policys

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar medlemmars integritet och användning av våra produkter och tjänster. Step In förbehåller sig rätten att ändra denna policy genom att uppdatera denna sida.

Denna policy är effektiv från den 25 maj, 2018.

Personuppgiftsansvarig & kontakt:
Step In AB
Furunäsvägen 100
94152 Piteå
info@stepin.se

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet. Lista över dessa finner du här!

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om:

• Den här informationen samlar vi in om dig
• Så här delar vi dina uppgifter med tredje part
• Varför vi lagrar och behandlar dina personuppgifter
• Dina rättigheter som medlem

Den här informationen samlar vi in om dig

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som medlem, kommunicera, ge god service, upprätthålla säkerhet och förbättra upplevelsen behöver vi samla in vissa personuppgifter och användningsdata.

Särskiljande information: Namn, födelsedatum, personnummer, kön, fingeravtryck, foto

Kontaktinformation: Postadress, telefonnummer, e-postadress

Betalningsinformation: Kreditkortsnummer/kontonummer, transaktioner

Historisk information: Inpassering, gruppträningshistorik, meddelanden, undersökningar, videoövervakning, loggar, tjänstebokningar

När du använder våra digitala applikationer samlar vi in information via cookies för att göra användarupplevelsen bättre för dig. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida www.stepin.se

Så här lagrar vi dina personuppgifter
All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området.

Dina personuppgifter lagras i upp till 30 dagar efter att ditt medlemskap upphört alternativt 30 dagar efter att du genomfört din sista betalning (vid kvarvarande skuld efter upphört medlemskap).

Så här delar vi dina uppgifter med tredje part
Vi tar hjälp av andra för att tillhandahålla våra tjänster såsom underleverantörer för medlemsundersökningar, betalningar, datalagring, kommunikation, IT-underhåll och IT-utveckling. De har åtkomst till din information på ett sätt som är rimligen nödvändigt för att de ska kunna utföra dessa uppgifter åt oss, och de är förpliktigade att inte avslöja eller använda informationen i annat syfte än detta.

Vi delar och lagrar även användningsdata hos tredje part genom cookies.

Varför vi lagrar och behandlar dina personuppgifter
Vår behandling av personuppgifter är endast tillåten om det finns ett ingånget avtal, samtycke, ifall det är lagstadgat eller om det finns ett berättigat intresse från personuppgiftsansvarig (s k intresseavvägning).

Avtal
Vissa personuppgifter behandlas av oss för att fullgöra ditt medlemsavtal och erbjuda dig möjlighet att träna på våra gym. För att bli medlem på Step In godkänner du vårt medlemsavtal och bekräftar att du tagit del av denna sekretesspolicy.

Lagstadgat
Fakturor och betalningshistorik behandlar vi för att följa de lagstadgade krav som ställs på oss i respektive nationell lag.

Samtycke
Vissa personuppgifter får bara sparas och/eller nyttjas om den registrerade har lämnat sitt samtycke.

Fingeravtryck
För att ha åtkomst till Step In:s gym dygnet runt krävs det att du som medlem lämnar samtycke om att vi behandlar ditt fingeravtryck. Detta samtycke lämnar du på plats i samband med registreringen. Fingeravtrycket lagras enbart på ditt medlemskort vilket innebär att     Step In inte har tillgång till det, utan en verifiering sker endast vid inpassering.

Du kan välja att inte lämna ditt samtycke, eller att när som helst återkalla lämnat samtycke, men då kan vi tyvärr endast erbjuda träning under bemannade tider.

Marknadskommunikation
För att Step In ska kunna skicka ut relevant information samt ifall du ska ha möjlighet att delta i undersökningar krävs ett samtycke från dig. Detta samtycke kan lämnas vid registreringen.

Om du inte vill motta sådan information kan du när som helst välja att återkalla ditt samtycke på gymmet eller via e-post till: info@stepin.se

Intresseavvägning
Viss insamling och behandling av personuppgifter täcks inte av avtal, lagkrav eller samtycke utan dessa täcks in av det som kallas intresseavvägning. Detta är information där intresset av behandling av särskilda uppgifter för antingen Step In (den personuppgiftsansvarige), den enskilde medlemmen eller övriga medlemmar väger tyngre än den enskilde medlemmens intresse av skydd mot kränkningar av den personliga integriteten.

Vi använder detta för att:
• bättre förstå dina behov för att på så viss kontinuerligt kunna förbättra och erbjuda en så bra medlemsupplevelse som möjligt.
• endast kommunicera relevant information med dig.
• skapa en trygg och säker träningsmiljö för dig, övriga medlemmar och våra anställda.

Dina rättigheter som medlem

Enligt lagstadgade villkor har du rätt att:

• Få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig.
• Begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.
• Invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.
• Ta del av uppgifter som behandlas pga. samtycke och när som helst återkalla lämnat samtycke.
• Få den personliga information som du själv har uppgett i ett strukturerat format.

Vill du nyttja dessa rättigheter kan du besöka närmaste gym under bemannade tider och identifiera dig med giltig legitimation.


Cookiepolicy

Step In AB förbehåller sig rätten att ändra denna cookies-policy genom att uppdatera denna sida. Vid större förändringar kommer vi att informera dig som medlem om dessa.

När du använder www.stepin.se samlar vi in viss information om dig och din användning i syfte att göra användarupplevelsen bättre och för att kunna föra relevant kommunikation med dig. Nedan kan du läsa om cookies och hur det fungerar, vad vi samlar in samt varför vi använder det.

• Vad är en cookie och hur fungerar den?
• Informationen vi samlar in
• Varför vi använder cookies
• Vill du inte att vi samlar in information om din användning via cookies?

Vad är en cookie och hur fungerar den?

En cookie är en liten textfil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk eller din mobila enhet när du använder en webbplats. Den accepterar att webbplatser “kommer ihåg” användares tidigare användning och preferenser över tid.

All data som sparas är pseudonymiserad. Vilket betyder att informationen som sparas inte är igenkännbar. Informationen vi samlar in från cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finner du på Mina Cookies webbplats

Informationen vi samlar in

• Geografisk information som adress
• Demografisk information såsom preferenser och intressen
• Teknisk information som t.ex. vilken enhet och operativsystem du använder
• Referensdata som t.ex. vilken annan kanal du kom ifrån
• Användningsdata som; klick, sidvisningar och scroll.

Varför vi använder cookies

Vi använder till största del cookies för att identifiera hur våra användare nyttjar vår webbplats. Detta hjälper oss i arbetet med att analysera webbplatsens sessionsdata och förbättra utifrån de insikter vi får av det.

Informationen som samlas in via cookies används även för att kunna följa upp ditt besök med marknadskommunikation via   s k Retargeting och Remarketing.

Vill du inte att vi samlar in information om din användning via cookies?
De flesta webbläsare tillåter cookies men användare kan ställa in så att deras webbläsare nekar tillåtelse, blockerar cookies från tredjepart samt ta bort dem när helst de vill. Ifall du väljer att blockera cookies på vår webbplats kan det innebära att vissa funktioner slutar att fungera och att användarupplevelsen blir sämre.